VJ15112/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
VJ151
06:00:00 - 08:05:00
900,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

06:00:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

08:05:00, 12/26/2014

Hà Nội - Sài Gòn Hà Nội - Sài Gòn
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 900,000 VNĐ 90,000 VNĐ 990,000 VNĐ
Tổng 1 990,000 VNĐ
Điều kiện sử dụng vé
Vj15312/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
Vj153
06:30:00 - 08:35:00
900,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

06:30:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

08:35:00, 12/26/2014

Vietjet air Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh Vietjet air Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 900,000 VNĐ 90,000 VNĐ 990,000 VNĐ
Tổng 1 990,000 VNĐ
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Bảo Hà Travel
VJ17312/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
VJ173
15:05:00 - 17:00:00
900,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

15:05:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

17:00:00, 12/26/2014

Vietjet air Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh Vietjet air Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 900,000 VNĐ 90,000 VNĐ 990,000 VNĐ
Tổng 1 990,000 VNĐ
VJ18912/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
VJ189
20:30:00 - 22:35:00
900,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

20:30:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

22:35:00, 12/26/2014

Vietjet air Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh Vietjet air Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 900,000 VNĐ 90,000 VNĐ 990,000 VNĐ
Tổng 1 990,000 VNĐ
VJ19512/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
VJ195
21:00:00 - 23:15:00
900,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

21:00:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

23:15:00, 12/26/2014

Vietjet air Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh Vietjet air Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 900,000 VNĐ 90,000 VNĐ 990,000 VNĐ
Tổng 1 990,000 VNĐ
VJ19312/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
VJ193
22:40:00 - 00:45:00
900,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

22:40:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

00:45:00, 12/26/2014

Vietjet air Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh Vietjet air Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 900,000 VNĐ 90,000 VNĐ 990,000 VNĐ
Tổng 1 990,000 VNĐ
BL77912/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
BL779
06:45:00 - 08:50:00
990,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

06:45:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

08:50:00, 12/26/2014

Jetstar Hà Nội - TP Hồ Chí Minh Jetstar Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 990,000 VNĐ 99,000 VNĐ 1,089,000 VNĐ
Tổng 1 1,089,000 VNĐ
BL78112/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
BL781
07:20:00 - 09:25:00
990,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

07:20:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

09:25:00, 12/26/2014

Jetstar Hà Nội - TP Hồ Chí Minh Jetstar Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 990,000 VNĐ 99,000 VNĐ 1,089,000 VNĐ
Tổng 1 1,089,000 VNĐ
BL78512/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
BL785
07:20:00 - 09:25:00
990,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

07:20:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

09:25:00, 12/26/2014

Jetstar Hà Nội - TP Hồ Chí Minh Jetstar Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 990,000 VNĐ 99,000 VNĐ 1,089,000 VNĐ
Tổng 1 1,089,000 VNĐ
BL79312/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
BL793
12:50:00 - 14:55:00
990,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

12:50:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

14:55:00, 12/26/2014

Jetstar Hà Nội - TP Hồ Chí Minh Jetstar Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 990,000 VNĐ 99,000 VNĐ 1,089,000 VNĐ
Tổng 1 1,089,000 VNĐ
BL79712/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
BL797
15:55:00 - 18:00:00
990,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

15:55:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

18:00:00, 12/26/2014

Jetstar Hà Nội - TP Hồ Chí Minh Jetstar Hà Nội - TP Hồ Chí Minh
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 990,000 VNĐ 99,000 VNĐ 1,089,000 VNĐ
Tổng 1 1,089,000 VNĐ
VN22312/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
VN223
06:00:00 - 08:00:00
1,550,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

06:00:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

08:00:00, 12/26/2014

Vietnam airline Vietnam airline
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 1,550,000 VNĐ 285,000 VNĐ 1,835,000 VNĐ
Tổng 1 1,835,000 VNĐ
VN23912/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
VN239
12:20:00 - 14:20:00
1,550,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

12:20:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

14:20:00, 12/26/2014

Vietnam airline Vietnam airline
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 1,550,000 VNĐ 285,000 VNĐ 1,835,000 VNĐ
Tổng 1 1,835,000 VNĐ
VN25312/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
VN253
13:20:00 - 15:20:00
1,150,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

13:20:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

15:20:00, 12/26/2014

Vietnam airline Vietnam airline
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 1,150,000 VNĐ 285,000 VNĐ 1,435,000 VNĐ
Tổng 1 1,435,000 VNĐ
VN725512/26/2014 - 12/26/2014
JetStar
VN7255
16:00:00 - 18:00:00
1,800,000 VNĐ

Từ Du lịch Hà Nội,

16:00:00, 12/26/2014

Tới Hồ Chí Minh,

18:00:00, 12/26/2014

Vietnam airline Vietnam airline
Hành khách Số lượng vé Giá mỗi vé Thuế & Phí Tổng giá
Người lớn 1 1,800,000 VNĐ 285,000 VNĐ 2,085,000 VNĐ
Tổng 1 2,085,000 VNĐ
Thông tin giá vé chi tiết
Giá cơ bản

Người lớn0 VNĐ

Thuế và phí

Người lớn0 VNĐ

Tổng giá 0 VNĐ

Hành lý thêm 0 VNĐ

Giảm giá 0 VNĐ

Tổng 0 VNĐ

Thời gian: 2 ngày
Giá: 1,500,000 đ
Khởi hành: 20/04/2015  
Thời gian: 2 ngày
Giá: 1,550,000 đ
Khởi hành: 28/01/2015  
Thời gian: 2 ngày
Giá: 1,800,000 đ
Khởi hành: 31/12/2014  

Vest cuoi

Vest nam

Vest han quoc

ao mang to nam

thoi trang nam

sơ mi nam

so mi nam

áo vest nam

ao vest nam

Du lịch châu âu

Du lịch anh quốc

Du lịch nhật bản

Du lich han quoc

du lịch đà nẵng

Du lịch quy nhơn

Du lịch Hà Giang

Du lịch Cô Tô

dịch vụ SEO

Công ty SEO